Uusi Profit Hunter Vision luo uuden standardin veropalveluja tarjoaville ammattilaisille optimoidessamme yrittäjien verotusta!


Profit Hunter -ohjelmat on tehty työkaluksi tili- ja tilintarkastustoimistoille. Kyse on ammattilaisen tuotantotyökalusta ja verolaskennan apuvälineestä, jota on helppo ja nopea käyttää!


Profit Hunter ohjelmia on saatavilla kahta eri sarjaa. Profit Hunter Pro- ohjelma ja Profit Hunter Vision-ohjelma. Kummastakin ohjelmasarjasta on saatavilla, käyttäjän tarpeiden mukaan, joko konekohtainen/käyttäjäkohtainen versio tai server-versio työryhmän käyttöön.

Profit Hunter Vision -ohjelma sisältää automaattiset monipuoliset optimointiosiot kun taas Profit Hunter Pro-ohjelma ei sisällä optimointiosioita.


Tilitoimistolle helpommin tuotteistettavissa ja yrittäjille helpommin ostettava kokonaisuus, jonka sisällön myös asiakas ymmärtää. Profit Hunter Vision–ohjelmalla optimoidaan yrittäjän verokokonaisuus halutusta näkökulmasta.


Halutaanko optimoinnilla saatu säästö nostaa heti yhtiöstä ulos vai jätetäänkö se yhtiöön, nettovarallisuuden kasvuun? Valitusta näkökulmasta tulostetaan asiakkaalle, graafisin kuvin ja laskelmin, houkutteleva ja täysin valmis palvelupaketti.Uusina ominaisuuksina automatisoidut ja interaktiiviset vertailulaskelmat.

Esittelyvideot

Käyttöönoton opastusvideo

Kuinka palvelupaketti yrittäjälle rakennetaan?

1. Valitse näkökulma

Optimointi on valittavissa kahden päälinjan suhteen. Ohjataanko optimoinnilla saatu säästö yhtiön voittovaroihin vai osakkaalle heti tuloutettavaksi.

2. Optimoi

Hyvänä lähtökohtana voidaan pitää asiakkaan tämänhetkistä tilannetta. Ohjelma laskee, valitun näkökulman mukaisesti, oikean palkka /osinko tai henkilöyhtiössä palkka /yritäjätulon suhteen.

3. Tulosta laskelma

Saadut kuvat ja laskelmat ovat aina perusteltavissa ja tulostettavissa. Interaktiivisen laskentagrafiikan käyrältä voidaan valita haluttu piste, mikä on myös tulostettavissa suoraan laskelmaksi.

Optimointi

Yrittäjälle kyse on tuloutuksen ja kannattavuuden optimoinnista, parhaan verotuksellisen vaihtoehdon etsimisessä sekä toiminnan ohjauksessa.

Yhtiön kasvun optimointi 

Ohjelma hakee ja optimoi osakkaalle vastaavan tulon käteen, mutta edullisimmilla kustannuksilla kun lähtötiedot tarjoavat.

Osakkaalle tuloutuksen optimointi 

Ohjelma hakee ja optimoi osakkaalle enemmän tuloja käteen, mutta samoilla kustannuksilla kun lähtötiedot tarjoavat.

Lasketaan kolme vuotta eteenpäin vastaavilla tuloilla ja vastaavalla veromallilla

Mallinnetaan, lasketaan ja optimoidaan yrittäjän verokokonaisuutta kolme vuotta eteenpäin havainnoidaksemme saatavan hyödyn.

Kasvun optimointi

Osakkaan vuositulon pysyvät samana kaikkina kolmena vuonna. Vaihtoehdot optimoidaan vuosittain kulujen suhteen ja saatu säästö kuluissa lisätään seuraavan vuoden yhtiön nettovarallisuuteen ja jatketaan näin kolme vuotta eteenpäin. Lasketaan vuodet yhteen. Lopuksi verrataan saatuja tuloksia, optimoituja vuosia yhteensä ja vuosia, joissa optimointia ei suoritettu.

Tuloutuksen optimointi 

Yhtiön kulut osakkaasta pysyvät samana kaikkina kolmena vuonna. Vaihtoehdot optimoidaan osakkaan käteen tulevien tulojen suhteen. Lopuksi verrataan saatuja tuloksia, optimoituja vuosia yhteensä ja vuosia, joissa optimointia ei suoritettu.

Yhtiömuotovertailu

Osiossa verrataan eri yhtiömuotojen edullisuutta keskenään laskettaessa samoilla tuloilla. Osakeyhtiötä verrataan avoimeen yhtiöön ja vastaavasti yhtymää (Ay / Ky) verrataan osakeyhtiöön.

Yhtiön kasvun optimointi 

Ohjelmaan syötetty yrittäjän verokokonaisuus optimoidaan yhtiömuodon mukaan. Minkä jälkeen ohjelma vaihtaa yhtiömuotoa korjaten vertailtavan yhtiön tulosta ja nettovarallisuutta vastaavasti. Tämän jälkeen, ohjelma laskee optimoidut vaihtoehdot myös vertailtavalle yhtiölle. Haetaan vaihtoehto, jossa yrittäjälle saadaan sama tulo käteen, mutta pienimmillä kuluilla.

Osakkaalle tuloutuksen optimointi

Ohjelmaan syötetty yrittäjän verokokonaisuus optimoidaan syötetyn yhtiömuodon mukaan. Ohjelma vaihtaa yhtiömuotoa korjaten vertailtavan yhtiön tulosta ja nettovarallisuutta vastaavasti. Tämän jälkeen, ohjelma laskee optimoidut vaihtoehdot myös vertailtavalle yhtiölle. Haetaan vaihtoehto, jossa yrittäjälle saadaan enemmän tuloja käteen, mutta samoilla kuluilla.

Esimerkki

Lähtökohtana osakeyhtiö, josta jaetaan palkkaa ja osinkoa. Vertailu avoimeen yhtiöön.

Historia

Osiossa verrataan yrittäjän, eri vuosien optimoituja verokokonaisuuksia keskenään. Nähdään kuinka samoilla verotuloilla eri verovuodet eroavat keskenään.

Kasvun optimointi

Osakkaan vuositulon pysyvät samana kaikkina kolmena vuonna. Vaihtoehdot optimoidaan vuosittain kulujen suhteen ja saatu säästö kuluissa lisätään seuraavan vuoden yhtiön nettovarallisuuteen ja jatketaan näin kolme vuotta eteenpäin. Lasketaan vuodet yhteen. Lopuksi verrataan saatuja tuloksia, optimoituja vuosia yhteensä ja vuosia, joissa optimointia ei suoritettu.

Tuloutuksen optimointi 

Kulujen pysyessä yhtiölle samana, haetaan maksimaalinen tulo yrittäjälle käteen.

Jo yli 1400 tilitoimistoa ja yritystä käyttää Profit Hunteria

Bronex Software Oy on toiminut verosuunnitteluohjelmistojen edelläkävijänä jo yli 25 vuotta.

Bronex Software Oy 

Merivirta 6 B 

02320 Espoo 


Tietosuojaseloste

Jari Österman 
+358 445033965 


Tommi Puhakka 
+358 445800852

Copyright © Bronex Software Oy. All rights reserved.